West Nile-virus

west nile-virus klm health services

Het West Nile-virus is een virusinfectie die kan worden overgedragen door verschillende muggensoorten. Het is een ziekte van trekvogels die ook overgedragen kan worden op verschillende zoogdieren en de mens. Het virus komt in een groot deel van de wereld in verschillende klimaten voor.

Hoe loop je het West Nile-virus op?

Het virus wordt voornamelijk tussen vogels overgebracht. In gebieden waar het virus voor ziekte onder vogels zorgt, kunnen ook andere dieren en mensen besmet raken na een muggenbeet. De muggen die de ziekte overbrengen zijn vaak ’s avonds en ’s nachts actief, maar ook muggen die overdag actief zijn kunnen het virus verspreiden. Teken kunnen de ziekte ook bij zich dragen en overbrengen, maar de rol van teken bij de verspreiding van het West Nile-virus is niet duidelijk. Het virus is niet van mens op mens overdraagbaar.

Waar komt West Nile-virus voor?

Het virus komt voor in Afrika, het Midden-Oosten, het westen van Azië, Europa, Zuid- en Midden Amerika, Noord-Amerika en Canada. De aanwezigheid van het virus hangt samen met de aanwezigheid van zieke vogels en in sommige gebieden kan een hoge vogelsterfte in verband worden gebracht  met een hoger risico op infectie. Een uitbraak kan zich beperken tot enkele gevallen maar ook grotere uitbraken zijn beschreven, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Wat zijn de verschijnselen?

In de meeste gevallen verloopt de ziekte zonder ernstige verschijnselen. In sommige gevallen kunnen griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en buikklachten ontstaan. Als hierbij ook een huiduitslag en vergrote lymfklieren worden gezien spreekt men van West Nile-koorts. In zeldzame gevallen ontwikkelt zich een ernstiger ziektebeeld met neurologische verschijnselen en kans op overlijden. Patiënten die hiervan genezen kunnen ook restverschijnselen zoals moeheid aan de infectie overhouden.

Wat kun je zelf doen om een West Nile-virusinfectie te voorkomen?

Er is nog geen vaccin tegen West Nile-virus beschikbaar. De enige beschermingsmogelijkheid is daarom ervoor te zorgen dat je niet wordt gestoken. Bekijk hier welke insectenwerende maatregelen je kunt nemen. Ook is het verstandig om de lokale berichtgeving in de gaten te houden zodat je weet wanneer er een uitbraak van West Nile-virus is.