chevron_left Gezondheidsrisico's

Japanse encefalitis

null

Japanse encefalitis

Japanse encefalitis is een infectieziekte die alleen voorkomt in Azië en het uiterste noordoosten van Australië. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus, verspreid door een mug. Van nature komt het virus voor in varkens en grote watervogels. Overdracht van dier op dier of van dier op mens vindt plaats via de culex muggensoort die ’s avonds en ’s nachts actief is. Het risico op infectie is het grootst in tropische gebieden en hangt ook sterk samen met het regenseizoen en dus de hoeveelheid muggen. Voor de individuele reiziger is het risico om de ziekte op te lopen niet groot. Overdracht van mens op mens is niet beschreven voor Japanse encefalitis. Het virus komt vooral voor op het platteland, maar soms ook aan de rand van grote steden.

Waar komt Japanse encefalitis voor?

Japanse encefalitis is een infectieziekte die alleen voorkomt in Azië en het uiterste noordoosten van Australië. Het virus komt vooral voor op het platteland, maar soms ook aan de rand van grote steden.

Wat zijn de verschijnselen?

In de meeste gevallen verloopt de ziekte zonder ernstige symptomen, soms treden de volgende verschijnselen op:

  • Hoge koorts
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Maagdarmstoornissen
  • Nekstijfheid
  • Verlamming
  • Bewustzijnsdaling
  • Toevallen

Hoe voorkom je Japanse encefalitis?

Omdat het risico op besmetting voor reizigers laag is, bieden goede antimuggenmaatregelen in de meeste risicogebieden voldoende bescherming. Afhankelijk van je reisplannen en persoonlijke situatie kan ook een vaccinatie geadviseerd worden. Voor kinderen die langere tijd in een risicogebied verblijven gelden andere criteria dan voor volwassenen, met name omdat bij kinderen de kans groter is dat de ziekte ernstig verloopt.

Meer informatie

Wil je meer weten over Japanse encefalitis? Bezoek dan de informatiepagina van het RIVM hier: Japanse encefalitis | RIVM.

Afspraak maken voor vaccinaties?

Maak binnen enkele minuten online een afspraak

Afspraak maken