Rabiës (Hondsdolheid)

rabies klm health services

Hondsdolheid is een virusinfectie van de hersenen die een dodelijke afloop heeft. Het is daarom van belang om hondsdolheid te voorkomen. Het virus wordt verspreid via het speeksel van besmette zoogdieren (o.a. honden, katten, apen en vleermuizen). Met rabiës besmette dieren zijn niet altijd te herkennen, sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Verdacht is het als een dier agressief en onrustig is. Na een mogelijke besmetting is het van belang dat je je direct meldt bij een afdeling Eerste Hulp of afdeling Infectiebestrijding in een ziekenhuis.

Hoe loop je rabiës op?

Je kunt met het virus in aanraking komen door een beet, maar ook doordat een besmet dier je krabt of likt. Het virus dringt het lichaam binnen door wondjes in de huid of via de slijmvliezen (ogen, mond). Als het virus eenmaal in het zenuwstelsel terechtkomt, zal de ziekte hondsdolheid zich ontwikkelen en is er geen genezing meer mogelijk. Men kan wel voorkomen dat het virus in het zenuwstelsel terechtkomt.

Waar komt het voor?

Rabiës komt in grote delen van de wereld voor. De Wereldgezondheidsorganisatie, www.who.int houdt bij in welke landen rabiës voorkomt.

Hoe voorkom je rabiës?

Vermijd contact met dieren in gebieden waar rabiës voorkomt. Raak dode of zieke dieren niet aan, zeker niet met blote handen. Aai in het buitenland geen dieren, voer ze ook niet. Let goed op dat je (kleine) kinderen dieren niet aanraken.

Wanneer vaccineren?

Overweeg inenting tegen rabiës als er sprake is van een duidelijk verhoogd risico op besmetting. Dit hangt af van de landen die je bezoekt, de duur van je verblijf en van eventuele bijzondere omstandigheden (werk, andere activiteiten die het risico op contact met dieren vergroten).De rabiësvaccinatie bestaat uit een serie van 2 injecties op dag 0 en dag 7. Deze serie geeft een gedeeltelijke bescherming tegen hondsdolheid.  Je hebt na een (mogelijke) besmetting toch nog 2 injecties extra nodig. Hiermee moet bij voorkeur binnen 24 uur begonnen worden. Na een mogelijke besmetting moet je dus altijd meteen medische hulp zoeken.

Voordelen inenting rabiës

  • Je hebt na een beet geen antiserum nodig. (Dit is in minder ontwikkelde landen meestal niet verkrijgbaar of van slechte kwaliteit);
  • Je hebt na een beet maar 2 injecties nodig, in plaats van 5 (de vaccinaties zijn in minder ontwikkelde landen vaak van slechte kwaliteit waardoor ze veel bijwerkingen hebben).

Algemeen advies

Of je nu wel of niet bent gevaccineerd, het volgende advies is altijd belangrijk: Als je in een land waar trabiës voorkomt bent gekrabd of gebeten door een dier, schakel dan altijd een arts in voor nader onderzoek. Wacht daar niet mee, maar doe dit zo snel mogelijk!