Rotavirus

rotavirus klm health services

Rotavirussen zijn virussen die een infectie kunnen veroorzaken van het maag-darmstelsel. Op de leeftijd van 5 jaar hebben bijna alle kinderen minimaal 1 rotavirusinfectie doorgemaakt. In Nederland zijn er 2600-4700 ziekenhuisopnames per jaar door een rotavirusinfectie onder jongere kinderen (jonger dan 2 jaar). Gemiddeld overlijden jaarlijks in Nederland 6-7 kinderen door een rotavirusinfectie. Vaccinatie rotavirus is mogelijk.

Wat zijn de verschijnselen van rotavirus?

Een rotavirusinfectie herken je aan een combinatie van plotseling opkomende diarree, koorts en braken. Daarna volgt waterige, frequente diarree die tot 7 dagen aan kan houden. De infectie kan op alle leeftijden voorkomen, maar verloopt ernstiger bij zeer jonge kinderen (jonger dan 2 jaar) en ouderen. De koorts hierbij kan hoog zijn (boven de 39 graden).

Behandeling van het rotavirus

De meeste mensen herstellen vanzelf van een rotavirusinfectie. Wel is het belangrijk om een ontstaan vochttekort aan te vullen met bijvoorbeeld ORS (orale rehydratieoplossing). Bij ernstige uitdroging kan het nodig zijn om met infuustherapie vocht toe te dienen.

Hoe voorkom je een rotavirusinfectie?

Rotavirussen zijn erg besmettelijk en kunnen op verschillende manieren overgedragen worden. Dit kan op een directe manier, bijvoorbeeld door vervuilde handen, maar indirect kan dit ook plaatsvinden door contact met besmette voorwerpen, zoals speelgoed, voedsel, andermans handen, besmet water of via de lucht. Goede (hand)hygiëne is dus heel belangrijk, zeker bij uitbraken op kinderdagverblijf, school of in het gezin.

Er bestaat een vaccinatie tegen rotavirus. Dit is een oraal vaccin; het wordt met druppeltjes via de mond toegediend. In verschillende landen (waaronder ook Oostenrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) is rotavirusvaccinatie al opgenomen in het nationale vaccinatieprogramma voor alle kinderen. Het vaccin moet op zeer jonge leeftijd tweemaal toegediend worden. In Nederland is dit nog niet bekend of en wanneer dit vaccin opgenomen wordt in het vaccinatieprogramma voor alle kinderen.

Vaccinatie tegen rotavirus is mogelijk 

Bij onze Travel Clinics is een rotavirusvaccinatie tegen betaling verkrijgbaar. De vaccinatie moet twee keer toegediend worden op zeer jonge leeftijd; de eerste keer bij voorkeur vóórdat kinderen 12 weken zijn.

Bekijk de voorwaarden van je zorgverzekering om te bepalen of de vaccinatie voor jou of jouw kind vergoed wordt. Je kunt je bij KLM Health Services op eigen kosten laten vaccineren tegen  rotavirus. Lees meer over onze vaccinaties op maat.