Japanse encefalitis

japanse encefalitis klm health services

Japanse encefalitis is een infectieziekte die alleen voorkomt in Azië en het uiterste noordoosten van Australië. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus.

Hoe loop je Japanse encefalitis op?

Het virus komt vooral voor op het platteland, maar soms ook aan de rand van grote steden. Van nature komt het virus voornamelijk voor in varkens en grote watervogels. Overdracht van dier op dier of van dier op mens vindt plaats via een muggensoort (Culex) die ’s avonds en ’s nachts actief is. Het risico op infectie is het grootst in tropische gebieden en hangt ook sterk samen met het regenseizoen en dus de hoeveelheid muggen. Voor de individuele reiziger is het risico om de ziekte op te lopen niet groot. Overdracht van mens op mens is niet beschreven voor Japanse encefalitis.

Wat zijn de verschijnselen?

In de meeste gevallen verloopt de ziekte zonder ernstige symptomen. Soms treden ziekteverschijnselen op zoals voorbijgaande hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn en maagdarmstoornissen. Jonge kinderen en oude mensen lopen het grootste risico op een ernstig verloop met encefalitis en symptomen als nekstijfheid, verlamming, bewustzijnsdaling en toevallen. Een ernstig verlopende infectie kan dodelijk zijn of leiden tot herstel met restverschijnselen.

Hoe voorkom je Japanse encefalitis?

Omdat het risico op besmetting voor reizigers laag is, bieden goede anti muggenmaatregelen in de meeste risicogebieden voldoende bescherming. Bekijk hier welke insectenwerende maatregelen je kunt nemen. Afhankelijk van je reisplannen en persoonlijke situatie kan ook een vaccinatie geadviseerd worden. Voor kinderen die langere tijd in een risicogebied verblijven gelden andere criteria dan voor volwassenen, met name omdat bij kinderen de kans groter is dat de ziekte ernstig verloopt.