Influenza A: Mexicaanse griep

mexican flu klm health services

Influenza A/H1N1, ook wel bekend als de varkensgriep of de Mexicaanse griep, is een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Tegenwoordig gebruikt bijna niemand meer de namen varkensgriep en Mexicaanse griep, en is Influenza A/H1N1 als een gewoon griepvirus. Het H1N1 stak in 2009 voor het eerst zijn kop op in Mexico en breidde zich uit naar de Verenigde Staten en andere landen. In juni van dat jaar verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de ziekte tot een pandemie. In Nederland zijn er in 2009 meerdere mensen overleden aan Influenza A, maar oversterfte als gevolg van griep doet zich ieder winterseizoen voor. Vooral in de risicogroepen: ouderen en chronisch zieken. In augustus 2010 kwam er officieel een einde aan de pandemie. Achteraf blijkt dat varkens en varkensvlees nauwelijks een rol speelden bij de verspreiding van de zogenoemde varkensgriep. De incubatietijd van de ziekte varieert van een dag tot een week.

Wat zijn de verschijnselen?

In de meeste gevallen verloopt de Influenza A/H1N1 als een gewone griep. De verschijnselen die hier bij horen zijn over het algemeen vrij mild. Symptomen zijn onder meer koorts, een loopneus, spierpijn, keelpijn en hoesten. De ziekte duurt na het opduiken van de eerste verschijnselen meestal nog zo’n zes dagen.

Hoe loop je het op?

Influenza A/H1N1 verspreidt zich net als een gewone griep; in veel gevallen gaat besmet slijm tijdens hoesten of niezen over van de ene persoon op de andere. Daarnaast kan het virus via de handen en direct contact worden overgedragen. Persoonlijke hygiëne is daarom belangrijk om de verspreiding te stoppen. Belangrijkste maatregelen ter voorkoming zijn: regelmatig handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en het huis schoon en geventileerd houden. De ziekte kan behandeld met antivirale middelen als Tamiflu en Relenza, maar wordt over het algemeen alleen bij extra kwetsbare groepen toegepast.

Influenza A vaccinatie

In de periode dat er sprake was van een pandemie is er een vaccin ontwikkeld. Op het moment dat het virus niet meer gezien werd als een pandemie, is besloten de inenting alleen nog te geven aan kwetsbare groepen, zoals ouderen. De jaarlijkse griepprik voor deze groep zou ook moeten beschermen tegen Influenza A. Als je op reis gaat, heb je dus geen specifieke inenting tegen Influenza A nodig.