Difterie

difterie klm health services

Difterie is een zeer besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Coryenbacterium diphteriae.  Deze bacterie scheidt een gifstof (toxine) uit die menselijk weefsel kan beschadigen. De bacterie kan overgedragen worden via hoesten of door aanraken. De incubatietijd is meestal twee tot vijf dagen, maar nooit langer dan een week. Ook bacteriën die aan de Coryenbacterium diphteriae verwant zijn kunnen difterie veroorzaken. Bacteriën als de Corynebacterium ulcerans en de Corynebacterium pseudotuberculosis produceren namelijk een soortgelijke gifstof.

Hoe loop je het op?

Difterie kan worden overgedragen van mens op mens. De bacterie wordt meestal door de lucht overgedragen, bijvoorbeeld door hoesten en niezen. Besmetting kan echter ook plaatsvinden door direct contact, bijvoorbeeld door iemand die geïnfecteerd is aan te raken of te zoenen. Verder kan de bacterie zich verspreiden via dieren en het drinken van ongepasteuriseerde melk. De ziekte kan worden behandeld met antibiotica en difterieantitoxine. De schade aan weefsel die al ontstaan is wordt hiermee echter niet teniet gedaan.

Wat zijn de verschijnselen van difterie?

De symptomen van difterie worden voor een groot deel bepaald door de plek die geïnfecteerd is. Op de plek waar de bacterie zich vestigt, beschadigt hij weefsel. Als de difterie bacterie de neus infecteert, zijn de symptomen vaak mild en ontstaan er geen complicaties. Als de luchtwegen besmet zijn, kan de ziekte veel ernstiger verlopen. Er kan dan hoge koorts en benauwdheid optreden. Bij een deel van de patiënten (10 tot 25%) kan de gifstof van de bacterie de hartspier beschadigen. De toxine kan ook het zenuwstelsel aantasten en leiden tot verstikking. Ook kunnen slikstoornissen, verlamming van de oogspieren verminderd zicht en verlammingen in armen en benen optreden.

Hoe voorkom je difterie?

Een vaccinatie biedt goede bescherming tegen deze ernstige ziekte. De inenting zorgt ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt. Mensen die volledig zijn ingeënt overlijden vrijwel nooit aan difterie. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw maakt de vaccinatie deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen difterie wordt meestal gegeven in combinatie met dat voor tetanus, polio en, op de kinderleeftijd, kinkhoest. Deze vaccinatie wordt de D(K)TP-prik genoemd. Als je op reis gaat naar een land waar difterie voorkomt, kan een herhalingsvaccinatie nodig zijn.