Veelgestelde vragen – vliegmedische keuringen

Algemeen

Kan ik zonder vliegbrevet een vliegmedische keuring ondergaan?

Een leerling-vlieger dient pas over een geldig medisch certificaat te beschikken op het moment van de eerste solovlucht. Er is dus geen geldig vliegbrevet noodzakelijk om een medische keuring aan te vragen.

Doel van de keuring

Het doel van de keuring is vast te stellen of er geen aandoeningen of ziekten bestaan die de vliegveiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is een veiligheidskeuring met wettelijk vastgelegde, medische eisen op Europees niveau. De keuring moet periodiek plaatsvinden om te zien of er geen veranderingen zijn opgetreden in de gezondheidstoestand van de vlieger. De frequentie van de keuringen wordt bepaald door de leeftijd van de vlieger en het soort brevet.

Krijg ik een oproep voor de keuring?

Alle particuliere vliegers die bij KLM Health Services een medisch dossier hebben krijgen een herinnering om een afspraak in te plannen. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de verloopdatum van uw medische verklaring te bewaken.

Afspraak plannen

U kunt een afspraak maken via de reserveringspagina van deze website. Daarnaast kunt u bellen naar telefoonnummer (020) 649 34 00 (vanuit het buitenland 0031 (20) 649 34 00. Wij vragen u om welke keuringsklasse het gaat en op welke dag(en) u gekeurd wilt worden. Om de juiste inhoud van uw keuring vast te kunnen bepalen, raden wij u aan uw laatste medische verklaring bij de hand te houden.

Functie-indeling bij het beantwoorden van de volgende vragen

Functie A Klasse I CPL + ATPL Commercial Pilot License + Airline Transport Pilot License
Functie B Klasse II PPL Private Pilt License
Functie C Klasse III ATC Airline Traffic Controller
Functie D   LAPL Light Airline Pilot License
Functie E   CC Cabin Crew

 

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?

In geval van betwisting
U kunt binnen 6 weken deze beslissing betwisten middels een schriftelijk verzoek aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De medisch beoordelaar van de ILT zal binnen 8 weken een besluit nemen. Dit besluit staat open voor bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.

Aan de procedure van betwisting zijn kosten verbonden volgens artikel 7 Regeling Tarieven Luchtvaart 2008.

Het verzoek moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
–           de naam en het adres van de indiener;
–           de dagtekening;
–           een omschrijving van de beoordeling die u betwist;
–           de gronden van de betwisting.

Het verzoek kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)
t.a.v Team Medisch Luchtvaart
postbus 16191, 2500 BD, Den Haag
onder vermelding van Medisch Vertrouwelijk.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het ILT.

Bronchitis en hooikoorts

Mag ik vliegen met astmatische bronchitis of hooikoorts?

Bij een normale longfunctie al dan niet met medicatie en afwezigheid van ernstige aanvallen kan met astma geschikt bevonden worden. Bij hooikoorts is het van belang dat men geen medicatie hiertegen gebruikt die in strijd is met de vliegveiligheid.

Epilepsie

Mag ik vliegen na een epilepsieaanval?

Na een aanval van epilepsie is men meestal niet meer geschikt om te vliegen. Slechts onder zeer strikte voorwaarden kan iemand die ooit een aanval doorgemaakt heeft weer geschikt worden geacht.

Fitheid

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen?

De regeling schrift voor dat men niet geschikt is om te vliegen indien men zich niet fit voelt. Een beroepsvlieger met een klasse 1 brevet moet contact opnemen met de werkgever en zich ziek melden. Neem ook contact op met de huis- of bedrijfsarts voor verder advies. Zie verder de achterzijde van het medisch certificaat.

Gehoor

Mag ik vliegen met buisjes in mijn oren?

Indien er geen actieve ontsteking is of afscheiding uit het oor is het toegestaan met buisjes te vliegen. Dit geldt ook voor een rustige, droge perforatie, anderszins ontstaan.

Welke gevolgen heeft slechthorendheid voor het vliegen?

Bij de eerste keuring klasse 1 en klasse 2 voor instrument rating (IR) wordt een gehoortest (audiogram) gemaakt. Huidige eisen: Niet meer dan 35 dB gehoorverlies bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring zijn deze eisen van toepassing. Als men aan deze eisen niet voldoet verlangt de Inspectie van IL en T een bewijs van goede spraakverstaanbaarheid door middel van de zogenaamde verklaring gehoor. Die moet afgegeven worden door een instructeur. Bij een klasse 2 brevet zonder instrument rating moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid op 2 meter zijn (met de rug naar de onderzoeker gewend) Een audiogram voor klasse 2 zonder IR is niet vereist.

Hart- en vaatziekten

Mag ik na een hartinfarct, een operatie of ingreep aan de kransslagaderen weer vliegen?

Indien men voor een eerste keuring komt voor functie A is men per definitie niet geschikt. Indien men al beschikt over een medisch certificaat is men gedurende minstens 6 maanden niet geschikt om te vliegen na een hartinfarct of na een ingreep aan de kransslagaderen. Na die 6 maanden is het verplicht uitgebreid cardiologisch onderzoek te ondergaan, dat beoordeeld wordt door een consulent-cardioloog. Het is in een dergelijk geval verstandig contact op te nemen met KLM Health Services om goed geïnformeerd te kunnen worden over de te volgen procedure. Wat zijn de consequenties van hartritmestoornissen voor het vliegen? De consequenties zijn afhankelijk van het soort ritmestoornis. Indien er slechts sprake is van onschuldige hartoverslag die niet al te frequent optreedt, kan men gewoon geschikt worden geacht. Bij ernstiger ritmestoornissen, zoals frequent optredende overslag of boezemfibrilleren moet uitgebreider cardiologisch onderzoek plaats vinden voordat men weer geschikt is, te beoordelen door de consulent-cardioloog. In dergelijke gevallen kunt u het beste contact opnemen met KLM Health Services.

Mag ik vliegen met een pacemaker of een ICD?

Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk, afhankelijk van de redenen waarvoor de pacemaker noodzakelijk is en de soort. Het is niet toegestaan te vliegen met een ICD.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of meer informatie over deze keuring kunt u contact opnemen via (020) 649 30 72 of kunt het gebruikmaken van dit contactformulier. Voor een vrijblijvende offerte of vragen hierover kunt u uw contactgegevens achterlaten via dit contactformulier. Wij bellen u binnen één werkdag terug.

Medicijnen

Ben ik verplicht het gebruik van medicijnen te melden bij de keuring?

Het is altijd zeer belangrijk op uw aanvraagformulier aan te geven welke medicatie gebruikt wordt, de indicatie, de dosering en de duur ervan. Ook medicatie die zonder recept al dan niet in het buitenland is verstrekt. De huisarts is niet altijd op de hoogte of een bepaald medicijn onverenigbaar is met de vliegveiligheid. Daarnaast zijn aan het gebruik van bepaalde medicijnen voorwaarden verbonden. De aandoening waarvoor men bepaalde medicatie nodig heeft kan eveneens een reden zijn voor tijdelijke ongeschiktheid. De arts die de keuring verricht kan u daarover uitgebreid informeren.

Welke medicijnen mag men niet gebruiken voor en tijdens het vliegen?

Medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn in ieder geval verboden (denk aan de gele stikker op de verpakking). Middelen die tegen ritmestoornissen van het hart worden gebruikt zijn ook niet alle toegestaan. Het verbod is niet beperkt tot allopathische geneesmiddelen; ook homeopathische middelen of natuurproducten zijn vaak niet toegestaan. Daarom is het altijd belangrijk bij de geringste twijfel hierover contact op te nemen met KLM Health Services.

Oogheelkunde

Mag ik met een bril of contactlenzen mijn functie als vlieger uitoefenen?

Dit is voor alle beschreven functies bij Algemeen toegestaan.

Met welke brilsterkte mag ik mijn functie nog uitoefenen?

Functie A: tussen +5.00 dpt en -6 dpt (boven -6 dpt onder bepaalde voorwaarden toegestaan) Functie B: zowel + als – geen beperking Functie C: tussen + 5.00 dpt en -6 dpt Functie D: geen beperkingen Functie E: geen beperkingen

Wat moet de minimale Visus voor de verte zijn om mijn functie uit te oefenen?

Functie A: per oog V 0.7 en voor beide ogen V 1.0 Functie B: per oog V 0.5 en voor beide ogen V 0.7 Functie C: per oog V 0.7 en voor beide ogen V 1.0 Functie D: per oog V 0.5 en voor beide ogen V 0.7 Functie E: voor beide ogen V 0.7

Mag ik nog vliegen na een operatie aan de ogen?

Voor alle functies geldt dat dit onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Bi- of multifocale implantlenzen na een cataractoperatie zijn niet toegestaan.

Mag ik vliegen als ik kleurenblind ben?

Functie A: Ishihara geen fouten in eerste 15 platen van 24 plaats boekje. Zo niet, dan aanvullend onderzoek (Holmes Wright Lantaarntest). Deze moet dan foutloos worden gemaakt. Functie B: Ishihara geen fouten in eerste 15 platen van 24 plaats boekje. Zo niet, dan aanvullend onderzoek (Holmes Wright Lantaarntest). Deze moet dan foutloos worden gemaakt. Zo niet, dan goedkeuring met restrictie: “fly by daylight only” (VCL) Functie C: Ishihara geen fouten in eerste 15 platen van 24 plaats boekje. Zo niet, dan aanvullend onderzoek (Anomaloscoop). Functie D: Ishihara max. 6 fouten in eerste 15 platen van 24 plaats boekje. Functie E: Ishihara max. 6 fouten in eerste 15 platen van 24 plaats boekje of anderszins kunnen aantonen dat men kleurveilig is.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of meer informatie over deze keuring kunt u contact opnemen via (020) 649 30 72 of kunt het gebruikmaken van dit contactformulier. Voor een vrijblijvende offerte of vragen hierover kunt u uw contactgegevens achterlaten via dit contactformulier. Wij bellen u binnen één werkdag terug.

Suikerziekte

Mag ik vliegen met suikerziekte?

In principe kan men alleen geschikt bevonden worden voor het vliegen indien er sprake is van een goede regulatie van de suikerziekte met dieet of medicijnen die geen hypoglycaemie kunnen veroorzaken en er geen complicaties zijn. Insuline is dus nooit toegestaan. De arts van KLM Health services kan hierover informeren.

Verkoudheid

Indien de verkoudheid betekent dat men niet de oren en bijholten kan klaren wat betekent dat de oren en de holten verstopt zijn is het niet toegestaan te vliegen omdat de drukverschillen bij het stijgen en dalen tot acute pijnklachten kunnen leiden.

Zwangerschap

Mag ik vliegen wanneer ik zwanger ben?

Het is niet toegestaan te vliegen zodra de zwangerschap bekend is. Dat geldt in principe voor de gehele zwangerschapsperiode. Indien is aangetoond dat er sprake is van een intacte zwangerschap met behulp van een echo kan de Inspectie van IL en T toestemming geven te vliegen tot het einde van 26e week van de zwangerschap met een meervlieg-beperking. Na de zwangerschap is vliegen weer toegestaan indien men volledig hersteld is van de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling. Een verklaring van de arts of verloskundige is daarbij noodzakelijk.