Travel Risk Management, veilig reizen en werken

Een reis verloopt niet altijd zorgeloos, je medewerkers kunnen onder meer te maken krijgen met overvallen, auto-ongelukken, hotelbranden of diefstal. Als je medewerkers reizen en werken in het buitenland dan willen zij voorbereid zijn op de meest waarschijnlijke risico’s. Ook als werkgever wil je het beste voor je medewerkers vanuit de Duty of Care gedachte. Om een optimale voorbereiding te kunnen realiseren werken wij op het gebied van Travel Risk Management samen met het Centre for Safety and Development (CSD).