Medische voorzieningen door Airport Medical Services

Naast een Eerste Hulp, huisartsenzorg en apotheek biedt Airport Medical Services diverse andere medische voorzieningen

null

Medische ondersteuning in de lucht

Airport Medical Services speelt een belangrijke rol in het verzorgen van medische voorzieningen aan boord van vliegtuigen. Zo kan de bemanning te maken krijgen met een medisch incident, zoals een passagier met problemen aan de luchtwegen of hartproblemen. In dit soort situaties staat Airport Medical Services paraat om medische assistentie te verlenen en advies te geven aan de cockpitbemanning en het cabinepersoneel. Zij kunnen op dat moment via het Operations Control Center (OCC) van KLM middels een conference call contact leggen met een van de artsen op de grond. Onze artsen zijn specialisten in het beoordelen van medische problemen aan boord en hebben specifieke kennis van luchtvaartgeneeskunde.

Ook voorzien wij vliegtuigen van Medical Kits en AED's. De Medical Kits bevatten medische apparatuur en medicijnen die nodig zijn bij het behandelen van medische incidenten. Denk aan medicatie, verbandartikelen en apparatuur als een bloeddruk-, glucose- en saturatiemeter.

null

Medische ondersteuning op de grond en offshore

Airport Medical Services heeft een adviserende en coördinerende functie op en rond Schiphol voor de aanschaf en het gebruik van medische apparatuur, zowel op de grond als in de lucht. Zo controleren en onderhouden wij bijvoorbeeld alle AED's en vaste defibrillatoren op de luchthaven.

In geval van een calamiteit op de luchthaven spelen de artsen van Airport Medical Services een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het gebied van risico's rondom infectieziekten. Op de luchthaven zijn bepaalde regels, vastgesteld in de Wet Publieke Gezondheid, vertaald naar werkprocessen die tot doel hebben om import van infectieziektes op Schiphol tegen te gaan. Hierbij werken wij nauw samen met diverse instanties (zoals de WHO, RIVM, GGD) zodat het beleid eenduidig, uitvoerbaar en effectief is.

Ook voor vele platformen in de Noordzee verzorgen wij 24/7 medische back-up en alle medische voorzieningen zoals medicatie, zuurstof, AED en verbandartikelen.

null

Medisch transport

Luchtvaartmaatschappijen vervoeren ook zieke, herstellende en gehandicapte passagiers. Airport Medical Services biedt daarbij de nodige ondersteuning voor KLM. Deze ondersteuning moet op een dusdanig zorgvuldige wijze uitgevoerd worden, dat de toestand van de passagier niet verslechterd als gevolg van het transport en de vluchtuitvoering niet verstoord zal raken. Het is van belang dat deze medische transporten op een verantwoorde wijze georganiseerd en uitgevoerd worden. Wij werken daarbij nauw samen met alarmcentrales in Nederland.

Reizen met een medische verklaring

Bij medisch transport is een medische verklaring noodzakelijk. Om dit aan te kunnen vragen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan, welke per luchtvaartmaatschappij kunnen verschillen. Vlieg je met KLM en wil je meer informatie over reizen met een medische verklaring? Dan verwijzen we je graag door naar deze pagina. Je vindt hier onder andere de aanvraagformulieren en antwoorden op veelgestelde vragen.