Werken in het buitenland

De hedendaagse economie vraagt veel van ondernemingen en haar medewerkers: de concurrentie is groot, de werkdruk is hoog en daarmee zijn de gezondheidsrisico’s sterk toegenomen.

Bedrijven die internationaal actief zijn hebben daarnaast nog extra verantwoordelijkheden voor de werknemers:

 • de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden waar ook ter wereld;
 • goede voorbereidingen voor de reis zoals:
  • leefomstandigheden, voedselhygiëne, huisvesting en veiligheid;
  • expatkeuring;
  • medische ondersteuning ter plaatse bij projecten.

Goede voorbereidingen voor de reis

Wij maken een inventarisatie van de situatie in het buitenland en geven een advies ten aanzien van de benodigde voorbereidingen. Je krijgt een goed beeld van de situatie ter plekke, er zullen aanbevelingen worden gedaan over bijvoorbeeld vaccineren en malariaprofylaxe, medische trainingen voor het personeel zoals ‘EHBO in de tropen’ en advisering over repatriëring.

Expatkeuring

Word je voor lange tijd uitgezonden naar het buitenland? Jouw werkgever vraagt dan om een medische verklaring. De Expatkeuring checkt een aantal vitale functies. Zo weet je hoe gezond je bent. De samenstelling van de keuring gebeurt in overleg met de werkgever. Dit is afhankelijk van de bestemming van uitzending. Wat wordt er onderzocht? De Expatkeuring bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Een uitgebreide vragenlijst over je gezondheid
 • Urine- en bloedonderzoek
 • Lengte, gewicht en bloeddrukmeting
 • Longfunctietest
 • Oogonderzoek
 • Audiogram
 • Electrocardiogram
 • Lichamelijk onderzoek door de arts
 • Eventueel een vaccinatieconsult (afhankelijk van de bestemming)

Naast de actuele informatie die wij van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) ontvangen, beschikken wij over een uitgebreid artsennetwerk in het buitenland. Het resultaat van de keuring wordt (na overleg) aan de werkgever schriftelijk medegedeeld. Lees meer over de Expatkeuring.

Wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en specialisten

KLM Health Services kan jou hierin ondersteunen. Wij staan voor gezond reizen en gezond werken. Bij KLM werken 28.000 mensen waarvan ruim 10.000 medewerkers continu in het buitenland aan het werk zijn. Dit onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Om die reden onderhouden wij voor KLM een wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en specialisten. Met deze speciaal door ons geselecteerde specialisten verlenen wij het personeel indien nodig zorg in het buitenland. Op reguliere basis, maar bijvoorbeeld ook tijdens incidenten en rampen. Hiermee heeft KLM Health Services een zeer ruime medische en internationale ervaring opgebouwd.

Dienstverlening op maat

Internationale organisaties hebben te maken met medewerkers die regelmatig of incidenteel naar het buitenland vertrekken. Expats worden uitgezonden en vestigen zich voor langere tijd (soms met gezin) in het buitenland. Voor elke reiziger hebben wij dienstverlening op maat ontwikkeld:

 • Zakelijke reizigers: medewerkers die in opdracht van de werkgever incidenteel naar het buitenland reizen.
 • Frequente reizigers: medewerkers die veel en naar verschillende bestemmingen reizen.
 • Expat reizigers: medewerkers die voor een bepaalde periode met of zonder familie in het buitenland verblijven (minimaal 6 weken).