Offshore EHBO

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers in de offshore. De training kan voor jou op maat gemaakt worden. Zo sluit de training altijd goed aan op jouw werkzaamheden en de, door je eerder gevolgde, verplichte NOGEPA EHBO-training. Uiteraard laten wij de training aansluiten op de praktijk.

Wat doet een offshore EHBO-er?

Als offshore EHBO-er ben je de aangewezen persoon die tijdens een ongeval goed en snel reageert om de tijd te overbruggen tot de medische evacuatie met behulp van bijvoorbeeld een helikopter heeft plaatsgevonden. Ondanks het feit dat er 24/7 een arts aan wal beschikbaar is voor advies, is het van cruciaal belang dat een offshore EHBO-er over uitgebreide medische kennis beschikt.

Praktijkoefeningen

Doel van deze training is om de meest essentiële onderwerpen op het gebied van Eerste Hulp op te frissen en verder uit te diepen. Specifieke onderwerpen die zich kunnen voordoen op een mijninstallatie komen ter sprake. Wij oefenen diverse vaardigheden en bespreken nieuwe onderwerpen, inclusief de bijbehorende procedures.

Herhalingsopleiding

Niet alleen om je kennis en vaardigheden op peil te houden, maar ook voor jouw bevoegdheid en bekwaamheid volg je jaarlijks een herhalingsopleiding van twee dagen.

Programma

Een van onze artsen beoordeelt welke handelingen relevant en verantwoord zijn voor een offshore installatie waar een paramedic/MAP-er bij aanwezig is. De volgende handelingen komen in deze training aan bod:

• I.M. of S.C. Injecteren
• Infuusnaald inbrengen
• Infuusnaald verwijderen
• Toedienen van infuusvloeistoffen via infuusnaald
• Wond hechten met lijm
• Toedienen van zuurstof
• Het toedienen medicijnen via een rectiole
• Het (op voorschrift) verstrekken van medicatie in opdracht van een arts
• Ogen verdoven voor onderzoek
• Ogen kleuren voor onderzoek
• Mayotube inbrengen
• Beademen met een ambuballon
• Urinestick aflezen en rapporteren

Duur opleiding

De opleiding duurt vier dagen. Als je slaagt voor deze opleiding ontvang je je certificaat. Dit certificaat is een jaar geldig. Je bent dan geautoriseerd en mag de volgende bovenstaande handelingen in opdracht van de back-up arts uitvoeren.