Ademlucht

Doelgroep

De opleiding Ademlucht is bedoeld voor mensen die vanwege hun werkzaamheden op de juiste wijze met adembescherming moeten kunnen omgaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij controle en- of onderhoudswerkzaamheden, waarbij gevaarlijke stoffen of gassen vrijkomen. Het gaat met name om medewerkers werkzaam in industriële gebouwen, hangars en in de (petro)-chemische industrie. Ook bedrijfshulpverleners kunnen bij calamiteiten adembescherming nodig hebben.

Programma

Om mee te kunnen doen aan de opleiding heb je een geldige medische keuring ademlucht of perslucht nodig. Indien wenselijk kunnen wij deze keuring voor je verzorgen.

Het programma opleiding Ademlucht bestaat uit:

• Theorie Ademlucht/Perslucht
• Scenario-oefeningen met ademluchtpakken

Herhalingsopleiding

Jaarlijks volg je een herhalingsopleiding om je kennis en vaardigheden up-to-date te houden en voor het behoud van de geldigheid van je certificaat.

Duur

De opleiding duurt één dag.