Medisch advies & voorzieningen

Medisch advies & voorzieningen

Airport Medical Services verzorgt voor diverse offshorebedrijven medische back-up, wat inhoudt dat een arts 24/7 telefonisch bereikbaar is voor het verlenen van een passend medisch advies aan de medic of hulpverlener op de platforms in de Noordzee.

In ernstige gevallen beslist de arts tot een repatriëring. Naast de medische back-up kun je terecht voor inspecties/audits van de medische voorzieningen aan boord. Ook leveren wij de medische voorzieningen, zoals verbandmiddelen en AED’s en verzorgen we de inrichting van de medische ruimte op het platform.

Medische voorzieningen aan boord en in het bedrijf

Airport Medical Services levert medische koffers en AED-apparatuur aan boord van vliegtuigen. Daarnaast zorgt deze dienst voor het beheer en onderhoud van deze vitale apparatuur en medische koffers. Alle medische koffers zijn samengesteld op basis van wettelijke richtlijnen. Airport Medical Services onderhoudt de koffers, controleert ze en rouleert ze na gebruik. Aan boord van elk vliegtuig bevindt zich een AED, een Automatische Externe Defibrillator.

Airport Medical Services controleert en onderhoudt de AED’s. BHV’ers kunnen aanvullingen voor de groene EHBO-kasten online bestellen bij onze apotheek. Bestellingen kunnen online doorgegeven worden via de website apotheekbestelling.klmhealthservices.com

Heb je nog geen inloggegevens? Neem dan contact op met: apotheek@airportmedicalservices.com.

Met de up-to-date medische voorzieningen van Airport Medical Services kan adequaat worden gehandeld bij medische incidenten aan boord en op de grond.

AED

Airport Medical Services heeft een adviserende en coördinerende functie op en rond Schiphol voor de aanschaf en het gebruik van defibrillatoren, de zogenaamde AED, zowel op de grond als in de lucht. Ook geven wij AED- opleidingen aan jouw personeel. De AED’s worden gebruiksklaar opgeleverd, waar nodig gecontroleerd en na gebruik direct vervangen, zodat je te allen tijde verzekerd bent van de inzetbaarheid van de AED.

Wil je een AED bestellen? Dat kan via het AED-bestelformulier.

Medische koffers

Op de luchthaven en bij bedrijven regelt Airport Medical Services voorzieningen als BHV-koffers, EHBO-kasten en verbandtrommels (A en B). Tevens zorgen wij voor het onderhoud.

Voor diverse bedrijven maken wij medische koffers op maat, omdat elk bedrijf nu eenmaal anders is.

Medisch advies aan boord

Aan boord kan de crew te maken krijgen met een ’medisch incident’. Denk bijvoorbeeld aan een passagier met problemen aan de luchtwegen of met hartproblemen. In dit soort situaties staat Airport Medical Services paraat om medisch advies te geven aan de cockpitbemanning en het cabinepersoneel.

Als zich tijdens een vlucht een medisch probleem voordoet, kan de bemanning van de cockpit een van de artsen van Airport Medical Services om advies vragen. Onze artsen zijn specialisten in het beoordelen van medische problemen aan boord en hebben specifieke kennis van luchtvaartgeneeskunde. Via een conference call is het mogelijk om contact te leggen met onze artsen. Zo kunnen we medische assistentie verlenen op elk moment dat het nodig is. In geval van nood, bij levensbedreigende situaties, kunnen de artsen adviseren een tussenlanding op een andere luchthaven uit te voeren en kijken we mee welke luchthaven (medisch gezien) het meest geschikt is.

Dankzij de verbinding met onze artsen beschikken piloten en cabinepersoneel altijd over deskundig medisch advies. Daarmee vergroten we de veiligheid aan boord.

Medische zorg en ondersteuning bij calamiteiten en infectieziekten op de luchthaven

In de Wet publieke gezondheid staat beschreven welke regels er in Nederland zijn op het gebied van infectieziekten. Op de luchthaven zijn deze regels vertaald naar werkprocessen, die tot doel hebben om de import van infectieziektes op Schiphol tegen te gaan. De artsen van KLM Health Services en Airport Medical Services spelen daarbij een belangrijke rol.

Doordat er veel passagiers reizen kunnen infectieziektes in Nederland binnenkomen. Die infectieziektes kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. KLM Health Services en Airport Medical Services zorgt er met diverse instanties (WHO, RIVM, GGD) voor, dat het beleid dat zij samen maken uitvoerbaar en effectief is op de luchthaven. Dat zorgt voor eenheid van beleid. Hierbij is intensief overleg met de infectieartsen van de GGD Kennemerland. Zij zijn verantwoordelijk voor de maatregelen om de public health taken op Schiphol te borgen. Op basis van dit beleid en op verzoek van KLM worden faciliteiten en medische artikelen voor aan boord geregeld, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook regelen wij de briefing en de opvang aan de gate. In situaties dat de GGD-arts bepaalt dat er medische opvang nodig is in verband met een infectieziekte, zal de ambulance van Airport Medical Services een passagier met een mogelijke infectie bij aankomst assisteren.

KLM Health Services en Airport Medical Services werken nauw samen met de GGD Kennemerland en stemmen de protocollen onderling af. Hierdoor wordt de kans op de import van infectieziekten zo klein mogelijk.

Offshore medische voorzieningen

Voor vele platforms in de Noordzee verzorgen wij niet alleen 24/7 de medische back up van de bemanning op de platforms in de Noordzee. Wij verzorgen voor deze groep ook alle medische goederen, medicatie, zuurstof, AED en verbandartikelen, dat op voorraad ligt in onze openbare apotheek op Schiphol.