Algemene voorwaarden 

 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat je voorafgaand aan het erkennen/valideren/goedkeuren van jouw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd hebt. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dien je de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.

 1. Het plaatsen van een bestelling

Wij bieden je de mogelijkheid om jouw bestelling via internet in onze shop te plaatsen:

Mocht het product dat je bestelt, tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn, is dit vermeld bij het desbetreffende artikel op de website. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvang je 2 tot 3 werkdagen na jouw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht. De bestelling proberen wij in één zending te realiseren en de levertermijn zal afhangen van het product met de langste levertermijn. Hiervan word je op de hoogte gesteld.

 1. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs en worden apart vermeld bij de betaling. De verzendkosten bedragen €9,50 per bestelling, voor een bestelling tot €50,-. Bestellingen boven de €50,- zullen franco naar je verstuurd worden. Dit bedrag staat in de winkelwagen vermeld. Je dient de bestelling vooruit te betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van jouw bestelling. Het bedrag van het door jou bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door jou geplaatste bestelling was. Jouw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening.

 1. Voorraad

Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door aanvoerproblemen en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvang je binnen 2 á 3 werkdagen na jouw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht van ons.

 1. Levering

De goederen worden op het door jou aangegeven adres binnen Nederland afgeleverd door Selektvracht. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres op te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. De levertijd voor de producten die wij op voorraad hebben is 2-4 werkdagen. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling op onze rekening en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.

 1. Garantie en Service na aankoop

Je hebt de verplichting om bij aflevering de order te controleren en te checken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met een gekocht artikel, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 tot 4 werkdagen contact met je op.

Welke garantie-bepalingen van toepassing zijn, hangt af van het artikel dat je bij ons hebt gekocht. In het algemeen gelden de volgende regels:

De koper dient zich voor het behandelen van een garantie steeds tot TravelSafe te wenden, voordat hij het elders laat herstellen. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken, ten gevolge van het defect raken, of welke kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. Indien een klacht niet goed kan worden geregeld tussen de koper en de firma Van Bergen sports Int./TravelSafe, dan wordt de leverancier van het artikel om advies gevraagd. Schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie. Verkeerd gebruik is een grond voor vervallen van de aanspraak op garantie. De originele factuur is je garantiebewijs.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder bijvoorbeeld reparaties die niet met toestemming van TravelSafe of de fabrikant zijn verricht.
 • indien de originele pakbon en/of factuur niet kan worden overlegd.
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet je altijd beschikken over de originele pakbon en/of factuur welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij jouw klacht deze bonnen dus altijd mee indien je een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal je binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer je binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor jouw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.
 1. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van veertien (14) dagen, ingaande de dag na ontvangst. Retourneren is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. Je kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument moet na het ontbinden van de overeenkomst binnen veertien (14) dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs exclusief bezorgkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Bezorgkosten worden niet geretourneerd. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.

Retouradres:
TravelSafe
t.a.v. Afdeling Webshop Retouren
Postbus 131
3640 AC Mijdrecht

 1. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. TravelSafe is nimmer aansprakelijk voor enige directe-, indirecte- , Bedrijfs- en/of gevolgschade en winst- en/of omzetderving die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.

 1. Geschillen

Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Ben je niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt je jouw klacht richten aan het management van TravelSafe. Dit kan uitsluitend schriftelijk:

TravelSafe
t.a.v. Klantenservice 
Postbus 131 
3640 AC Mijdrecht 

Je krijgt dan binnen 10 werkdagen uitsluitsel over jouw klacht.

 1. Persoonsgegevens

Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt om de verzending van jouw bestelling in goede orde te laten verlopen.

 1. Diversen

Alle betalingen en bestellingen die worden gedaan op deze webshop, en werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden volledig verzorgd door TravelSafe.

TravelSafe is een onderdeel van Van Bergen sports Int.

Handelsreg. Utrecht nr: 30159562. BTW-identificatienummer: NL 008506759B01 .

Correspondentie-/verzendadres:
Postbus 131
3640 AC Mijdrecht

t. 0031 (0) 297-284400
f. 0031 (0) 297-288256

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.