chevron_left Op de luchthaven

Ambulancevervoer

24/7 medische zorg

De ambulancedienst van Airport Medical Services is 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel in geval van een ongeval of levensbedreigende situatie. De ambulance speelt een essentiële rol in de calamiteitenregeling van de Luchthaven Schiphol.

null

Veiligheid bij calamiteiten op en rondom luchthaven Schiphol

Op luchthaven Schiphol is een ambulancedienst aanwezig die acute medische zorg verleent en back-up biedt op het luchthaventerrein. Deze dienst beschikt over een ambulance die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, evenals personeel dat aan alle landelijke scholingseisen voldoet. De ambulance maakt deel uit van de calamiteitenregeling op de luchthaven.

Onder calamiteiten vallen diverse situaties die de normale werkprocessen kunnen verstoren, zoals olielekkages, vliegtuigongevallen, brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en passagiers met medische hulpbehoeften. In dergelijke gevallen worden passagiers en medewerkers vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of naar de Eerste Hulp in vertrekhal 2 van luchthaven Schiphol.

De ambulancedienst zorgt voor eerste hulp in geval van ongevallen of levensbedreigende situaties, waardoor de veiligheid op en rondom Schiphol wordt vergroot.