Samen werken aan jouw veiligheid. Wat zijn de afspraken als je een cursus of opleiding bij KLM Health Services volgt? Lees de cursusvoorwaarden.

Deelname

  • Wees op tijd. Vanaf 30 minuten na aanvang van de cursus kun je niet meer deelnemen.
  • Je  bent de gehele opleidingsduur aanwezig. Je kunt niet eerder de opleiding verlaten.

Annuleringen

  • Eventuele annulering dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang schriftelijk plaats te vinden, zowel bij de BHV-coördinator als per e-mail aan educationcentre.health@klm.com. Als de annulering niet tijdig wordt doorgegeven, worden de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij onvoldoende deelname en/of een overmacht situatie behoudt KLM Health Services zich het recht voor om een opleiding te annuleren. De eventuele annulering zal uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding per e-mail worden gecommuniceerd aan de BHV-coördinator.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.