COVID-19 Dienstverlening KLM Health Services tijdens corona

april 23, 2020

De impact van het coronavirus is enorm en de situatie verandert voortdurend. KLM Health Services heeft, in lijn met de algemeen geldende richtlijnen, maatregelen genomen om de noodzakelijke dienstverlening uit te kunnen blijven voeren.

Maatregelen

Niet noodzakelijke dienstverlening stellen wij uit tot in ieder geval 20 mei 2020. Voor de verschillende dienstverlening die we blijven uitvoeren geldt het volgende:

Verzuim & Reïntegratie

Onze (bedrijfs)artsen voeren zoveel mogelijk telefonische spreekuurconsulten uit. Alleen als blijkt dat een fysiek spreekuur naar oordeel van de bedrijfsarts nodig is, maken we hiervoor een afspraak op een locatie, met inachtneming van alle geldende richtlijnen.

Medische keuringen

Functieverplichte keuringen, zoals vliegerkeuringen, aanstellingskeuringen politie, brandweerkeuringen van de veiligheidsregio’s en off shore keuringen gaan wel door. Dit sluit aan bij de vraag van de overheid waarin zij cruciale beroepen heeft gedefinieerd die de samenleving draaiende houden tijdens de COVID-19 uitbraak.

Eventueel kunnen testen anders worden uitgevoerd om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Wij vragen om, bij de functieverplichte keuringen, alleen die medewerkers in te plannen waarvan de keuring op dit moment echt noodzakelijk is in verband met het uit mogen voeren van de functie.

Alle niet-functieverplichte keuringen schorten we op tot in ieder geval 20 mei 2020. 

Reizigersadvies en –vaccinaties

Voor medewerkers die moeten reizen en waarvoor een reizigersadvies en -vaccinaties nodig zijn, kan dit nog. Maar ook hier geldt , alleen wanneer het nu echt noodzakelijk is.

Met deze maatregelen blijven we bedrijven ondersteunen zodat de kernprocessen doorgang kunnen blijven vinden. Mochten er onduidelijkheden of twijfelgevallen zijn, neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Health Management Services (verzuim & reïntegratie, PMO, health checks)

  • Resia Bunnik, rbunnik.health@klm.com, 06 100 733 11
  • Ed Gielliet, egielliet.health@klm.com, 06 239 771 40
  • Olivier van Veen, ovanveen.health@klm.com, 06 386 859 57

International Health & Travel Services (expatkeuringen, frequent reiziger keuringen, vliegerkeuringen, reizigersadvies en -vaccinaties)

  • Danny van Altena, dvanaltena.health@klm.com, 06 203 315 55
  • Ed Gielliet, egielliet.health@klm.com, 06 239 771 40

Maak een afspraak