Luchtkwaliteit: actuele status per land

Air quality KLM Health Services
Verblijft u korte tijd (minder dan enkele weken) in een stad met luchtvervuiling dan is het risico voor gezonde mensen gering. Heeft u gevoelige luchtwegen en gebruikt u bijvoorbeeld een puffer, dan kunt u ziek worden. Luchtvervuiling kan diverse oorzaken hebben: uitstoot door industrie en verkeer in combinatie met het weer, droog en weinig wind, of juist veel wind waardoor woestijnstof of stofdeeltjes afkomstig van bosbranden zorgen voor smog. Bestemmingen waar de luchtkwaliteit te wensen over laat zijn onder andere Delhi, Beijing, Mexico, Accra, en Lima.

Actuele status luchtkwaliteit

Raadpleeg vooraf de actuele luchtkwaliteit van uw bestemming via de Air Quality Index (AQI). Op deze site is voor veel plaatsen op de wereld actuele informatie en soms zelfs voor komende dagen de verwachting te vinden. Luchtkwaliteit kan namelijk per dag sterk variëren. De inschatting van het gevaar op deze site (‘unhealthy’, ‘hazardous’) gelden voor langdurig verblijf, bij kort verblijf is het risico beperkt.

Luchtkwaliteit meten: Air Quality Index

Hoe wordt de luchtkwaliteit gemeten? Hieronder volgt een beschrijving van de waarden, de betekenis en de te nemen voorzorgsmaatregelen als u naar een gebied reist met luchtvervuiling.

AQIOmschrijvingBetekenis
0-50Good (goed)Luchtkwaliteit is goed.
51-100Moderate (Matig)Luchtkwaliteit normaal voor stedelijk gebied. Geen beperkingen.
101-150Unhealthy for sensitive people (ongezond voor gevoelige mensen)Gezonde personen hebben geen beperking. Mensen met een luchtwegaandoening kunnen beter binnen blijven en grote fysieke inspanningen buiten mijden.
151-200Unhealthy (ongezond)Gezonde personen wordt geadviseerd binnen te blijven en grote fysieke inspanningen buiten te mijden. Mensen met luchtwegaandoening kunnen het dragen van een mondkapje (P2/N95) overwegen als ze naar buiten moeten.
201-300Very unhealthy (zeer ongezond)Gezonde personen kunnen beter binnen blijven en grote fysieke inspanningen buiten mijden en kunnen het dragen van een mondkapje (P2/N95) overwegen als ze naar buiten moeten. Mensen met luchtwegklachten kunnen beter niet naar een omgeving met deze luchtkwaliteit gaan.
Groter dan 300Hazardous (gevaarlijk)Mensen met luchtwegklachten kunnen beter geweerd worden uit gebieden met deze classificatie. Gezonde mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven en iedere vorm van fysieke inspanning mijden.

Bent u gezond?

Bij een AQI tussen 100 en 300 kunt u last krijgen van verschijnselen die als hinderlijk en niet schadelijk gekenmerkt kunnen worden en die van voorbijgaande aard zijn. Het gaat bijvoorbeeld om prikkende ogen en een lichte irritatie van de neus. Het advies is om niet in de open lucht te gaan sporten en zware fysieke inspanning te vermijden.

Heeft u lichamelijke klachten?

Heeft u een longziekte of hartklachten, dan kan zelfs kortdurende blootstelling aan ongezonde lucht (AQI boven 100) leiden tot nadelige effecten voor uw gezondheid. Heeft u gevoelige luchtwegen dan zult u eerder maatregelen moeten treffen. Bijvoorbeeld binnen blijven en fysieke inspanning mijden. Gebruikt u medicijnen om astma onder controle te houden, dan wordt afgeraden om naar een gebied te reizen waar de AQI gemiddeld boven de 200 is. De AQI is vooral gemaakt voor langdurige, levenslange blootstelling aan alle mensen. Bekend is dat bejaarden en kinderen extra gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit. De slechte luchtkwaliteit kan op de lange duur leiden tot een verhoogde kans op blijvende gevolgen voor de gezondheid. Het gaat om aandoeningen als een verminderde longfunctie, ademhalingsklachten en hart- en longziekten.

Mondkapjes: bescherm uzelf

Overweeg bij slechte luchtkwaliteit geschikte mondkapjes mee te nemen. U kunt één kapje 1 a 2 dagen gebruiken. Gewone ‘smoeltjes’ helpen niet. Aangeraden wordt om kapjes met een klasse P2 (Europa) of N95 (Azië, USA) te gebruiken. Bestel uw mondkapje in onze webshop.