chevron_left Trainingen

Grip op verzuim en inzetbaarheid

Herken en voorkom verzuim van jouw medewerkers, minimaliseer kosten en maximaliseer productiviteit.

Binnen de training ‘Grip op verzuim en inzetbaarheid’, gericht op leidinggevenden, leer je hoe je het verzuim van je medewerkers kunt herkennen en zoveel mogelijk kunt voorkomen. Door als leidinggevende samen met je medewerkers te bekijken wat er wel mogelijk is, kan verzuim verkort en zelfs voorkomen worden.

Het resultaat van deze training heeft een positieve impact op zowel het welzijn van je medewerker als op verzuimkosten. Je leert middels praktische strategieën en binnen de wettelijke kaders om te gaan met verzuim. Daarnaast krijg je praktische tools om verzuimgesprekken te voeren en op maat inzicht in verzuimsituaties binnen je eigen team te verkrijgen.

null

Duur training

De training op maat duurt 1 dag. De dag wordt opgedeeld in twee dagdelen, waarin verschillende aspecten rondom verzuim en inzetbaarheid van medewerkers wordt behandeld. De dag biedt een goede mix tussen theorie en praktijk, waarbij wordt geoefend met eigen praktijksituaties.

(Deze training is ook een onderdeel van ons programma Integraal Gezondheidsmanagement. Binnen dit programma vertalen we je gezondheidsmanagement ambities via ons 6 fasen model naar concrete acties. Zo houden we medewerkers duurzaam in beweging via een continue cyclus van onderzoek, analyse, informatie en advies).

null

Programma

Tijdens het eerste dagdeel maak je kennis met: Leidinggeven binnen het wettelijke kader. Je krijgt inzicht in jouw rol binnen de wet Verbetering Poortwachter en de kosten van verzuim.

  • Het anticiperen op vroegsignalen (zoals prikkelbaarheid, somberheid, minder focus) en terugvalpreventie (taken aanpassen of gerichte interventie inzetten). Je leert hoe je effectief en tijdig kunt handelen bij (signalen van) verzuim en wat je kunt doen om terug- en uitval zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Praktijksituaties en samenwerking met de bedrijfsarts. Aan de hand van jouw eigen praktijksituaties bekijken we hoe je meer vat op verzuim kunt krijgen. Hierbij is ook de vaste bedrijfsarts aanwezig om zijn rol toe te lichten en vragen te beantwoorden.
null

Programma vervolg

Tijdens het tweede dagdeel wordt de opgedane kennis van dagdeel 1 toegepast. Door het oefenen van de eigen praktijksituaties met een trainingsacteur binnen unieke werk- en spelvormen, krijg je direct effectieve feedback.
Tijdens het tweede dagdeel leer je:

  • Verzuimgesprekken voeren met medewerkers binnen verschillende fases van het verzuimtraject.
  • Verschillende soorten effectieve vragen te stellen.
  • Welke vragen je wel en niet kan stellen.
  • Omgaan met weerstand en actief luisteren.
  • Wat je eigen kwaliteiten en valkuilen zijn binnen de gesprekken.
  • Inzicht in het effect van eigen handelen op verzuim
null

Schrijf je in voor deze training

Boek via werkgever

Neem contact op met je trainingscoördinator.

Boek persoonlijk

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in de training ‘Grip op verzuim en inzetbaarheid? Dan horen we graag van je op 085 401 62 11 of neem contact met ons op via onderstaande knop.