Waterpokken

Waterpokken is een erg besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV, een van de herpesvirussen). Waterpokken verloopt over het algemeen mild. In Nederland heeft meer dan 95% van de kinderen voordat ze 6 jaar zijn een waterpokkeninfectie doorgemaakt, waarbij het ziektebeloop bij jonge kinderen meestal mild is.

Waterpokken symptomen

Kenmerkend voor waterpokken is een uitslag met bultjes die met vocht gevuld zijn. Het begint vaak op het hoofd of de romp en breidt zich daarna uit over het hele lichaam. Het gaat vaak samen met koorts en algehele malaise. Complicaties bij waterpokken kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam. Complicaties kunnen bestaan uit bacteriële infecties als gevolg van waterpokken, zoals sepsis, pneumonie en meningitis. Gemiddeld zijn er 2-3 sterfgevallen per jaar in Nederland door waterpokken of aan waterpokken gerelateerde complicaties. In landen waar het virus minder circuleert, kan juist de ziektelast hoger zijn, omdat bij uitbraken ook oudere kinderen en volwassenen besmet raken, waarbij het ziektebeloop ernstiger is. Na de eerste infectie ontstaat meestal immuniteit; het virus trekt zich via de zenuwbanen terug, maar blijft in het lichaam. Bij een verminderde immuniteit (vaak op latere leeftijd), kan het virus worden gereactiveerd en gordelroos (herpes zoster) veroorzaken.

Behandeling van waterpokken

Waterpokken gaat meestal vanzelf over. Er zijn verschillende crèmes en zalven verkrijgbaar om de jeuk te verminderen en het indrogen van de blaasjes te versnellen, zoals zinkzalf. Behandeling met medicijnen om de infectie af te remmen, wordt vaak alleen gedaan als er sprake is van risico op complicaties of wanneer er al complicaties zijn.

Hoe voorkom je waterpokken?

Waterpokken is erg besmettelijk en iemand die nog geen symptomen heeft, kan het al overdragen op anderen. Het is dus erg lastig om een infectie te voorkomen. Er bestaan vaccinaties waarmee je een waterpokkeninfectie kan voorkomen. In veel landen is de waterpokkenvaccinatie opgenomen in het vaccinatieprogramma voor kleine kinderen. In Nederland is dit niet het geval. De vaccinatie is op eigen verzoek wel tegen betaling verkrijgbaar.

De Gezondheidsraad heeft in 2020 geadviseerd deze vaccinatie op de BES-eilanden op te nemen in het vaccinatieprogramma, omdat waterpokken daar minder voorkomt en kan leiden tot uitbraken, waarbij volwassenen ook besmet raken en een ernstiger ziekteverloop hebben.

Waterpokken vaccinatie

Bij onze Travel Clinics is een waterpokkenvaccinatie tegen betaling verkrijgbaar. De vaccinatie moet twee keer toegediend worden om goede bescherming tegen waterpokken op te bouwen.

Bekijk de voorwaarden van je zorgverzekering om te bepalen of de vaccinatie voor jou of jouw kind vergoed wordt.