Tuberculose

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte, veroorzaakt door een bacterie. In veel ontwikkelingslanden is deze ziekte één van de belangrijkste doodsoorzaken. De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam.

Hoe loopt u tuberculose op?

TBC wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. Patiënten met open TBC brengen deze over. De bacteriën worden vanuit de longen opgehoest waarna personen in dezelfde ruimte via de uitgeademde lucht geïnfecteerd kunnen raken. Omdat deze bacterie zich via de lucht verspreidt, is het risico dat iemand besmet raakt door aanraking van objecten en eten vrij klein. Wel kan men besmet raken door het drinken van ongepasteuriseerde melk of melkproducten die afkomstig zijn van een besmet rund.

Waar komt tuberculose voor?

In veel ontwikkelingslanden is de ziekte één van de belangrijkste doodsoorzaken. Dit komt mede door de dramatische groei van het aantal aids-patiënten. Zij hebben verminderd afweersysteem waardoor ze extra vatbaar zijn voor TBC. In Nederland komt tuberculose nog weinig voor.

Wat zijn de verschijnselen?

De symptomen van tuberculose zijn hoesten, moeheid, lusteloosheid, gewichtverlies, verminderde eetlust, (lichte) temperatuurverhoging en nachtzweten.

Hoe voorkomt u tuberculose?

Als u drie maanden of langer naar een land gaat waar tuberculose veel voorkomt, is het B.C.G.-vaccin aan te raden. Deze vaccinatie wordt alleen aangeraden als u nog nooit besmet bent geweest met TBC en nooit eerder een B.C.G.-vaccinatie ontvangen heeft. Het vermindert de kans op tuberculose niet maar beschermt tegen eventuele ernstige gevolgen van de ziekte en verbetert de overlevingskans.