Tetanus

Tetanus is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De bacterie scheidt een gifstof (toxine) uit die onder meer kan leiden tot spierkrampen. De ziekte zorgt vaak voor ernstige gevolgen en soms zelfs de dood. De incubatietijd van tetanus is meestal tussen de drie en eenentwintig dagen, maar kan ook een paar maanden bedragen. De verwekker van de ziekte komt wereldwijd voor in de bodem en in het maagdarmkanaal van sommige zoogdiersoorten (mens, paarden, koeien). In Nederland komt de ziekte zelf door vaccinatie nauwelijks meer voor, maar in landen waar de vaccinatiegraad lager is nog regelmatig.

Tetanus symptomen

De gifstoffen die de tetanusbacterie produceert zorgen vaak voor stijfheid rond de besmette wond. Verder kunnen mensen last krijgen van pijnlijke spierkrampen, die weer kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en problemen met slikken. In het geval van ernstig beloop  kan het lichaam zelfs volledig verkrampen en krom trekken als een hoepel. Dit kan gepaard gaan met botbreuken en hartproblemen.

Tetanus behandeling en besmetting

De tetanusbacterie dringt het lichaam binnen via wondjes en wordt niet van mens op mens overgedragen. Mensen kunnen een infectie oplopen als een open wond in contact komt met de grond, straatvuil, stof of mest. Een klein wondje is al genoeg om geïnfecteerd te raken. Ook een dierenbeet van dieren die vuil in hun bek hebben kan de oorzaak zijn van een besmetting met tetanus. De ziekte kan behandeld worden met hoge doseringen antistoffen. Vaak wordt bij behandeling een tetanusvaccinatie aangeboden.

Tetanusvaccinatie

De tetanusvaccinatie wordt sinds de jaren 50 van de vorige eeuw standaard aangeboden aan alle kinderen in Nederland. Deze tetanusprik zorgt dat er antistoffen worden aangemaakt in het bloed. Zonder vaccinatie worden er geen antistoffen gevormd die de ziekte kunnen bestrijden. Mensen die de ziekte al een keer hebben gehad zijn dus niet automatisch beschermd. Het vaccin tegen tetanus wordt vaak gegeven in combinatie met dat voor difterie, polio en, op de kinderleeftijd, kinkhoest. Deze vaccinatie wordt de D(K)TP-prik genoemd. Als u naar een bestemming gaat waar de ziekte veel voorkomt, wordt een nieuwe tetanusprik aanbevolen