Bedrijfshulpverlener (BHV)

Doelgroep

De opleiding Bedrijfshulpverlener is bestemd voor medewerkers die een rol willen uitoefenen tijdens calamiteiten op en rondom de werkvloer. Iedere werknemer kan de opleiding Bedrijfshulpverlener volgen, ongeacht vooropleiding of ervaring.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Je bent door je werkgever aangewezen als bedrijfshulpverlener. In geval van brand of calamiteit sta jij vooraan. Maar weet je wát je moet doen als het zover is? Hoe organiseer je de eerste opvang of de ontruiming van een pand? Welke handelingen verricht je bij een ongeval? Hoe red je levens? In deze opleiding leer je welke acties jij moet of kunt ondernemen in afwachting van brandweer en/of ambulance.

Praktijkoefeningen

De opleiding biedt een goede mix tussen theorie en praktijk. Zo leer je verschillende verbanden aan te leggen, reanimeren en de noodvervoersgreep van Rautek. Ook oefen je met het bedienen en toepassen van een AED.

Herhalingsopleiding

Periodiek hoor je een herhalingsopleiding te volgen om je kennis en vaardigheden up-to-date te houden en voor het behoud van de geldigheid van je certificaat. De herhalingsopleiding duurt één dag.

Programma

  • Taken van de bedrijfshulpverlener
  • EHBO bij geen reactie en geen normale ademhaling
  • EHBO bij overige letsels
  • Communicatie bij een incident
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruimen: wat, wie en hoe
  • Bedienen en toepassen van AED

Duur opleiding

De opleiding duurt twee dagen.